STARTO MNIEGABINETULTRASONOGRAFIALOKALIZACJA

Dr n. med.
Sławomir Świderski

Specjalista
ginekolog-położnik


ul. Ostrawicka 12a, Szczecin

przyjęcia:

poniedziałki: 16.00 – 18.30
czwartki:      16.00 – 18.30
piątki (USG):      16.00 – 18.30

inne dni po uzgodnieniu

rejestracja telefoniczna:

502 311 298
saw@pum.edu.pl

O mnie....

Nazywam się Sławomir Świderski. Jestem lekarzem od 1996 roku.

 

Od roku 2000 posiadam pierwszy, a od roku 2005 drugi stopień specjalizacji z położnictwa i ginekologii. W roku 2007 uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy „Wpływ insulinemii i wyrównania gospodarki węglowodanowej na stężenie endoteliny 1 oraz tlenek azotu u kobiet ciężarnych z cukrzycą”.

 

Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie odbyłem roczny staż podyplomowy w Szpitalu w Policach.

 

W latach 1997 - 2013 byłem zawodowo związany z Kliniką Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii SPSK-1 PUM. W latach 1997 – 2009 pracowałem w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie, a następnie, po przeniesieniu Kliniki do nowej siedziby, w szpitalu w Policach. W okresie pracy w Klinice zdobywałem doświadczenia zawodowe dyżurując dodatkowo w Szpitalach w Szczecinie-Zdrojach i w Policach, jak również pracując w Poradni Patologii Ciąży przy ul. Słowackiego.

 

Od roku 1999 byłem pracownikiem naukowo-dydaktycznym w PUM, początkowo na stanowisku asystenta, a od roku 2007 – adiunkta Kliniki Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii. Jestem autorem ponad 40 prac naukowych. W roku 2011 otrzymałem  nagrodę JM Rektora PUM za osiągnięcia naukowe.

 

Od 2014 roku pracuję w Klinice Położnictwa i Ginekologii SPSK-2 PUM w Szczecinie, na Pomorzanach.


Moje zainteresowania zawodowe dotyczą pełnego zakresu położnictwa i ginekologii, a w sposób szczególny skupiają się na problematyce ciąży powikłanej oraz ultrasonografii ginekologicznej i położniczej.

Posiadam certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (od 10 lat), certyfikat umiejętności w diagnostyce i terapii płodu Sekcji Terapii Płodu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, certyfikat Fetal Medicine Foudation uprawniający do wykonywania badań prenatalnych.

„Po pracy”  - lubię Tatry, rower, historię Szczecina i skandynawskie kryminały J

Copyright © 2014 Sławomir Świderski